Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Recensies

214 recensies geschreven
pagina 2 van 22
voorraad onbekend
€ 9,99
Indrukwekkende documentaire
Geschreven door Rob Schreurs op 15 juni 2020

Bevestigde wat ik via reformatorische boeken al geconcludeerd had.Namelijk de datum van de Exodus in de 15de eeuw voor Christus.Goed gefundeerd met feiten en bewijzen.Ook andere fascinerende ontdekkingen komen aan bod, die de Waarheid van GODS Woord alleen maar bevestigen....DVD Zeer aan te raden!

Als gebed de hemel raakt Tagg, Melissa
voorraad onbekend
€ 20,99
Fijn boek
Geschreven door Pimleestgraag op 28 april 2020

Wat een fijn boek is dit. Een verhaal over gewone mensen die gewone mensen ontmoeten tijdens hun leven. Waar ze een stukje mee optrekken en ontdekken dat ieder zo zijn/haar verleden heeft waardoor keuzes maken soms moeilijk is. Maar ook ontdekken ze allemaal dat God met hen mee gaat hun hele leven lang. Soms wat op de achtergrond, zonder dat ze het beseffen. Tot hun ogen open gaan en ze met dat vertrouwen het verleden een plekje kunnen geven en de (nieuwe) toekomst tegemoet kunnen gaan. Een boek afgewisseld met humor en spanning wat je in 1 vaart uitleest.

De rechtvaardigen Brokken, Jan
voorraad onbekend
€ 17,50
Indrukwekkend
Geschreven door L. Blom op 9 april 2020

Zeer informatief boek over een goede Nederlander die zonder vragen het juiste deed voor Joden uit Oost-Europa. Als je ooit in Kaunas, Litouwen komt, er is een gedenkteken midden in een grote boulevard. Stad is een bezoek waard.

De rechtvaardigen Brokken, Jan
voorraad onbekend
€ 17,50
De Rechtvaardigen
Geschreven door Job van der Slik op 17 maart 2020

Sterk geschreven levensverhaal van onterecht weinig bekende Jodenredder Philipsman / consul Jan Zwartendijk die samen met de Japanse diplomaat de Japan-Curacao route regelde die duizenden Joden het leven redde. Helaas kwam de erkenning van deze held pas na zijn leven...

voorraad onbekend
€ 17,95
Job en het persoonlijke lijden.
Geschreven door Corlien Doodkorte op 3 oktober 2019

Wij (mijn collega's van ppp-opleidingen en ik) zijn heel erg enthousiast over dit boek, want:- Niet kerk(visie) gebonden- Prettig leesbaar, goed geschreven- Rauw en heel eerlijk- Ruimdenkend zorgvuldig- De werkelijkheid van het lijden- Eerste deel uitgebreid over Job- Daarna eigen ervaringenAl met al een heel pijnlijk, boeiend, troostend en hoopvol boek. Corlien Doodkorte

voorraad onbekend
€ 11,99
Mijn beoordeling.
Geschreven door Geert Valk op 11 september 2019

Een superleuk boek voor de jeugd! Ik heb er van genoten!

Wachten op Noora Golnaz Hashemzadeh Bonde
voorraad onbekend
€ 19,99
Knap geschreven!
Geschreven door Anneke op 30 augustus 2019

Een knap geschreven boek, waarin gevoelens trefzeker worden verwoord.
Zowel rauw, als teder. Je kruipt als het ware in de huid van de hoofdpersoon.
Een boek dat je leest... en opnieuw leest.
Je iets leert over de trauma's waarmee vluchtelingen te kampen hebben.
Aanbevolen!

En de aarde bracht voort Brink, Gijsbert van den
voorraad onbekend
€ 24,99
Juiste koers?
Geschreven door jjgrandia op 1 juli 2017

Juiste koers?
We hebben een probleem. De Bijbel spreekt over schepping, de wetenschap over evolutie. De Bijbel gaat over het hele leven, de wetenschap ook. Hoe nu verder? Onlangs is het lang verwachte boek van prof. Dr. Van den Brink verschenen om ons in deze materie verder te helpen.
Het is een knap boek geworden. Dik, met op elke pagina minstens 4 voetnoten, gevuld met Engelstalige titels van het allerhoogste niveau. Een bronnenstudie van de eerste orde. Te vergelijken met het boek van Rene Fransen, Gemaakt uit Sterrenstof. Daarnaast is het ook goed leesbaar en biedt het een overzicht in de materie zoals in Nederland nog niet eerder is verschenen. Dat komt door het luisteren naar afwegen van talloze meningen. Waarom dan dit artikel? Ik heb het boek welwillend gelezen, omdat ik als theoloog een verlegenheid voel bij het probleem geloof en wetenschap. Maar, ik zie na de lezing de vragen groeien en antwoorden blijven uit. Wat zijn de problemen die ik signaleer? Ik beperk met tot hoofdlijnen en zie drie probleemvelden: de verhouding geloof en wetenschap, de hermeneutiek en over het verlies van een belangrijk bijbels vertrekpunt: het paradijs. Over elk een kort woord.

Geloof en wetenschap.

Het vertrekpunt van dit boek is dat evolutie als theorie zal blijven, steeds verder onderbouwt wordt door wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten en dat wij als christenen daar wat mee moeten. Die aanname is niet verkeerd. Van de Brink wil niet dat de Bijbel over de wetenschap heerst, noch dat de wetenschap over de Bijbel heerst. Die twee hebben ieder hun eigen domein en zeggingskracht. Maar is dat vol te houden? Onderhavige studie wil duidelijk een soort harmonie bereiken tussen geloof en wetenschap, waarbij wetenschappelijke inzichten het bijbels getuigenis verduidelijken. In dat licht mis ik in de studie een concrete exegese van Genesis 1-3. Waar blijft de Schrift? Is het niet veel wetenschap, en de Schrift toch via een achterdeur ombuigen naar de wetenschap? Is de studie niet door de vraagstelling al 'theoriegeladen'? De centrale vraagstelling is 'wat als evolutie juist blijkt te zijn'. Dan leggen de Schrift naast wetenschappelijke inzichten en gaan we vanuit wetenschappelijke inzichten nadenken over Schriftuitleg. Onherroepelijk leidt dat tot een toebuigen van de Schriftuitleg naar de wetenschap. Iets wat Van de Brink nu net niet wil, gebeurd toch. Dat heeft gevaarlijke kanten. Zo is Van den Brink bezorgd dat we door het afwijzen van de evolutieleer, een 'God van de gaten' overhouden. Telkens zal uit nieuwe ontdekkingen blijken dat het geloof in God terrein moet prijsgeven. Maar de route die Van den Brink bewandeld leidt tot de “God van de filosofen”, een God die we binnen wetenschappelijke denkkaders aanvaardbaar kunnen krijgen. Over dat gevaar schrijft Van den Brink niet.
Dat brengt met bij het tweede bezwaar, de hermeneutiek

Hermeneutiek.

Van den Brink gaat niet in op een concrete exegese van Genesis 1, maar reikt ons een hermeneutische sleutel aan te reiken, het 'perspectivisme'. Hij wil het wereldbeeld en de inhoud lospellen. Zoals we nu niet meer uitgaan van een hemel die uit drie lagen bestaat, moeten we ook maar afscheid nemen van een zesdaagse scheppingsweek van 6000 jaar terug. Maar kunnen we boodschap en wereldbeeld wel tot in detail gaan onderscheiden? Zoals Van de Brink terecht opmerkt: 'het heil hangt aan historiciteit'. Van den Brink gaat niet in op de Hebreeuwse tekst van Genesis 1-3. Mijns inziens staat nu juist het taaleigen de leesregel van het perspectivisme in de weg. Genesis is niet zozeer verhalend, als wel historisch documenterend door het gebruik van de waw-consecutivum. Alsof de schrijver wil zeggen en toen … en toen … en toen. De Statenvertaling geeft terecht bijna elk vers uit Genesis weer met en … en … en …. Dat duidt op geschiedenis. Daarnaast ontbreekt in Genesis het parallellismus membrorum, het stijlfiguur bij uitstek om een dichterlijke tekst aan te geven. Dus de tekst stuurt ons veel meer in richting van geschiedenis. Het genre van Genesis laat ons niet toe om via de hermeneutische gereedschap te boodschap te gaan verbouwen tot een aanvaardbaar geheel in het licht van moderne wetenschap.

Dat brengt met bij een derde bezwaar, we raken het paradijs kwijt. Van den Brink is in staat de historische Adam en Eva in het geheel van de eigentijdse wetenschappelijke inzichten een plaats te geven. Allerlei dogmatische noties harmonieert hij met zowel natuurwetenschap als Schriftgetuigenis. Zo blijft Adam een historisch persoon waarmee het verbond is opgericht. En toch stapelen de vragen zich op. Adam en Eva leefden in de visie van Van den Brink niet alleen, zij worden uit velen uitverkoren om het beeld van God te dragen. Als beelddrager vallen ze in zonden. En die zonde 'straalt af op de hele mensheid'. In het licht van gereformeerde geloofsleer is dat wel heel vaag. De zonde straalt af op. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe zit dat met de neven en nichten van Adam en Eva, om in de visie van Van den Brink mee te denken? Delen zij alleen in de gevolgen van de zonde, of krijgen zij dan toch opeens een zondige natuur? En hun kinderen dan? Hier doemt een vergelijkbaar probleem als de vredelievende leeuw die door en na de zondeval een verscheurend roofdier wordt. De kerk der eeuwen belijdt op grond van de Schrift dat de zonde wordt overgeërfd en toegerekend. In de visie van Van de Brink raken we het paradijs kwijt. En dat is een cruciaal probleem. Want als er geen paradijs is geweest, hoe goed is God dan? Het woord 'goed' in Genesis kan inderdaad zoiets als: doen waarvoor je bestemd bent. Dan zou de goede God een wereld geschapen hebben vol van eten en gegeten worden. Inderdaad acht Van den Brink dat mogelijk. Maar een schepping vol geweld, dat wringt toch ook met de getrouwheid van God? Hij zal niet laten varen het werk dat Zijn hand begon, ook ten aanzien van de schepping. De wederkomst is een herstel en vervolmaking van de staat der rechtheid. Verlossing is niet alleen iets totaal nieuws geven (leven), maar het verloren beeld van God herstellen (heiliging). Bij Van den Brinks visie raakt dat uit beeld. Dan kunnen we onze medemens ook niet meer aanspreken over hoe het zou moeten en behoren te zijn. Dan is het leven inderdaad alleen een evolutionair ontwikkelingsproces, een struggle for life en niet meer. Vooral mijn derde punt weegt zwaar bij mij.

De visie van Van den Brink overtuigt mij op dit moment niet. Daarvoor roept het teveel vervolgvragen op. Wat is dan de waarde van dit denkwerk? Het is te wensen dat we als gereformeerde gezindte nog eens goed nadenken over de verhouding tussen geloof en wetenschap; de uitleg van het Woord van God en de verwoording van de relatie God - mens.

Gouda drs. J. J. Grandia

Andere weg Geus, Mireille
voorraad onbekend
€ 13,95
Mooie historische jeugdroman
Geschreven op 16 december 2016

Met kinderen vanaf tien jaar kun je a.d.h.v. dit boek goed het (klassen)gesprek over tolerantie aangaan. 'Anders-gelovigen' waren er in de zestiende eeuw en zijn er nog steeds. Of zijn wij het zelf? De moeder van hoofdpersoon Nelleken mocht geen 'reclame' maken voor haar doperse geloof, daarom kreeg ze een tongschroef en ging ze de brandstapel op. Belijden en lijden gingen samen. Daarover lezen we nu ook veel in de krant, dus een actuele spits naar de christenvervolging kan gemaakt worden. (Voor)lezen dus!