Sinds 1939 de christelijke boekhandel voor kerkelijk Nederland

Korte Tiendeweg 19 · 2801 JS Gouda · (0182) 51 66 13 · info@boekhandelsmit.nl

 

HOME   |   E-BOOKS   |   NIEUWS   |   CONTACT

Recensies

En de aarde bracht voort En de aarde bracht voort
Brink, Gijsbert van den
 


"Juiste koers?"
- jjgrandia
 
Juiste koers? We hebben een probleem. De Bijbel spreekt over schepping, de wetenschap over evolutie. De Bijbel gaat over het hele leven, de wetenschap ook. Hoe nu verder? Onlangs is het lang verwachte boek van prof. Dr. Van den Brink verschenen om ons in deze materie verder te helpen. Het is een knap boek geworden. Dik, met op elke pagina minstens 4 voetnoten, gevuld met Engelstalige titels van het allerhoogste niveau. Een bronnenstudie van de eerste orde. Te vergelijken met het boek van Rene Fransen, Gemaakt uit Sterrenstof. Daarnaast is het ook goed leesbaar en biedt het een overzicht in de materie zoals in Nederland nog niet eerder is verschenen. Dat komt door het luisteren naar afwegen van talloze meningen. Waarom dan dit artikel? Ik heb het boek welwillend gelezen, omdat ik als theoloog een verlegenheid voel bij het probleem geloof en wetenschap. Maar, ik zie na de lezing de vragen groeien en antwoorden blijven uit. Wat zijn de problemen die ik signaleer? Ik beperk met tot hoofdlijnen en zie drie probleemvelden: de verhouding geloof en wetenschap, de hermeneutiek en over het verlies van een belangrijk bijbels vertrekpunt: het paradijs. Over elk een kort woord. Geloof en wetenschap. Het vertrekpunt van dit boek is dat evolutie als theorie zal blijven, steeds verder onderbouwt wordt door wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten en dat wij als christenen daar wat mee moeten. Die aanname is niet verkeerd. Van de Brink wil niet dat de Bijbel over de wetenschap heerst, noch dat de wetenschap over de Bijbel heerst. Die twee hebben ieder hun eigen domein en zeggingskracht. Maar is dat vol te houden? Onderhavige studie wil duidelijk een soort harmonie bereiken tussen geloof en wetenschap, waarbij wetenschappelijke inzichten het bijbels getuigenis verduidelijken. In dat licht mis ik in de studie een concrete exegese van Genesis 1-3. Waar blijft de Schrift? Is het niet veel wetenschap, en de Schrift toch via een achterdeur ombuigen naar de wetenschap? Is de studie niet door de vraagstelling al ‘theoriegeladen’? De centrale vraagstelling is ‘wat als evolutie juist blijkt te zijn’. Dan leggen de Schrift naast wetenschappelijke inzichten en gaan we vanuit wetenschappelijke inzichten nadenken over Schriftuitleg. Onherroepelijk leidt dat tot een toebuigen van de Schriftuitleg naar de wetenschap. Iets wat Van de Brink nu net niet wil, gebeurd toch. Dat heeft gevaarlijke kanten. Zo is Van den Brink bezorgd dat we door het afwijzen van de evolutieleer, een ‘God van de gaten’ overhouden. Telkens zal uit nieuwe ontdekkingen blijken dat het geloof in God terrein moet prijsgeven. Maar de route die Van den Brink bewandeld leidt tot de “God van de filosofen”, een God die we binnen wetenschappelijke denkkaders aanvaardbaar kunnen krijgen. Over dat gevaar schrijft Van den Brink niet. Dat brengt met bij het tweede bezwaar, de hermeneutiek Hermeneutiek. Van den Brink gaat niet in op een concrete exegese van Genesis 1, maar reikt ons een hermeneutische sleutel aan te reiken, het ‘perspectivisme’. Hij wil het wereldbeeld en de inhoud lospellen. Zoals we nu niet meer uitgaan van een hemel die uit drie lagen bestaat, moeten we ook maar afscheid nemen van een zesdaagse scheppingsweek van 6000 jaar terug. Maar kunnen we boodschap en wereldbeeld wel tot in detail gaan onderscheiden? Zoals Van de Brink terecht opmerkt: ‘het heil hangt aan historiciteit’. Van den Brink gaat niet in op de Hebreeuwse tekst van Genesis 1-3. Mijns inziens staat nu juist het taaleigen de leesregel van het perspectivisme in de weg. Genesis is niet zozeer verhalend, als wel historisch documenterend door het gebruik van de waw-consecutivum. Alsof de schrijver wil zeggen en toen … en toen … en toen. De Statenvertaling geeft terecht bijna elk vers uit Genesis weer met en … en … en …. Dat duidt op geschiedenis. Daarnaast ontbreekt in Genesis het parallellismus membrorum, het stijlfiguur bij uitstek om een dichterlijke tekst aan te geven. Dus de tekst stuurt ons veel meer in richting van geschiedenis. Het genre van Genesis laat ons niet toe om via de hermeneutische gereedschap te boodschap te gaan verbouwen tot een aanvaardbaar geheel in het licht van moderne wetenschap. Dat brengt met bij een derde bezwaar, we raken het paradijs kwijt. Van den Brink is in staat de historische Adam en Eva in het geheel van de eigentijdse wetenschappelijke inzichten een plaats te geven. Allerlei dogmatische noties harmonieert hij met zowel natuurwetenschap als Schriftgetuigenis. Zo blijft Adam een historisch persoon waarmee het verbond is opgericht. En toch stapelen de vragen zich op. Adam en Eva leefden in de visie van Van den Brink niet alleen, zij worden uit velen uitverkoren om het beeld van God te dragen. Als beelddrager vallen ze in zonden. En die zonde ‘straalt af op de hele mensheid’. In het licht van gereformeerde geloofsleer is dat wel heel vaag. De zonde straalt af op. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe zit dat met de neven en nichten van Adam en Eva, om in de visie van Van den Brink mee te denken? Delen zij alleen in de gevolgen van de zonde, of krijgen zij dan toch opeens een zondige natuur? En hun kinderen dan? Hier doemt een vergelijkbaar probleem als de vredelievende leeuw die door en na de zondeval een verscheurend roofdier wordt. De kerk der eeuwen belijdt op grond van de Schrift dat de zonde wordt overgeërfd en toegerekend. In de visie van Van de Brink raken we het paradijs kwijt. En dat is een cruciaal probleem. Want als er geen paradijs is geweest, hoe goed is God dan? Het woord ‘goed’ in Genesis kan inderdaad zoiets als: doen waarvoor je bestemd bent. Dan zou de goede God een wereld geschapen hebben vol van eten en gegeten worden. Inderdaad acht Van den Brink dat mogelijk. Maar een schepping vol geweld, dat wringt toch ook met de getrouwheid van God? Hij zal niet laten varen het werk dat Zijn hand begon, ook ten aanzien van de schepping. De wederkomst is een herstel en vervolmaking van de staat der rechtheid. Verlossing is niet alleen iets totaal nieuws geven (leven), maar het verloren beeld van God herstellen (heiliging). Bij Van den Brinks visie raakt dat uit beeld. Dan kunnen we onze medemens ook niet meer aanspreken over hoe het zou moeten en behoren te zijn. Dan is het leven inderdaad alleen een evolutionair ontwikkelingsproces, een struggle for life en niet meer. Vooral mijn derde punt weegt zwaar bij mij. De visie van Van den Brink overtuigt mij op dit moment niet. Daarvoor roept het teveel vervolgvragen op. Wat is dan de waarde van dit denkwerk? Het is te wensen dat we als gereformeerde gezindte nog eens goed nadenken over de verhouding tussen geloof en wetenschap; de uitleg van het Woord van God en de verwoording van de relatie God - mens. Gouda drs. J. J. Grandia

Eindigheid der dagen Eindigheid der dagen
Hobbs, Peter
 


 
Zowel de stijl als de inhoud boeien bovenmate. Eindigheid der dagen is een sobere en wat sombere roman, maar zo mooi. In de tweede helft van de 19e eeuw doet een eenvoudige lekenprediker zijn werk op het Engelse platteland. Lange wandelingen, gesprekken met zieken en een onuitgesproken liefde zijn de ingrediënten van de roman. Je moet het boek langzaam lezen, er rustig van worden en een beetje treurig. Wát mooi!

De andere weg / druk 1 De andere weg / druk 1
Geus, Mireille
 


 
Met kinderen vanaf tien jaar kun je a.d.h.v. dit boek goed het (klassen)gesprek over tolerantie aangaan. ‘Anders-gelovigen’ waren er in de zestiende eeuw en zijn er nog steeds. Of zijn wij het zelf? De moeder van hoofdpersoon Nelleken mocht geen ‘reclame’ maken voor haar doperse geloof, daarom kreeg ze een tongschroef en ging ze de brandstapel op. Belijden en lijden gingen samen. Daarover lezen we nu ook veel in de krant, dus een actuele spits naar de christenvervolging kan gemaakt worden. (Voor)lezen dus!

Dochters van de kust Dochters van de kust
Austin, Lynn
 


"Mooie roman"
- Arjanne
 
Een prachtige diepgaande roman. Het verhaal van de 23-jarige Anna wisselt zich af met het verhaal van Geesje en speelt in 1897. Geesje is dan 67 en kijkt terug op haar leven als Nederlandse immigrante in Amerika. Ik raakte onder de indruk van het geloof van Geesje. Ze heeft echt veel meegemaakt, verloor haar geliefden en ze wilde zo heel graag bij haar ware liefde zijn. Ze wilde het onmogelijke doen om bij hem te zijn. Je voelt de boosheid, frustratie en vragen van de jonge Geesje mee over alle dingen die gebeuren. Ondanks alle vragen leert Geesje wat ware liefde is in haar huwelijk en leert ze dat God goed is. Je kunt veel van haar leren; hoe ze de dingen duidt, hoe je naar God moet luisteren, al begrijp je Zijn wegen niet. Daarnaast speelt het verhaal van de 23-jarige Anna. Ze komt erachter dat haar ouders dingen uit haar verleden voor haar verborgen gehouden hebben. Ze ontmoet Derk, een theologiestudent. Hij helpt haar met haar geloofsvragen, vragen waar in haar familie geen ruimte voor is. Ik wilde heel graag weten hoe Anna's verhaal zit, waar komt ze vandaan? Welke keuzes maakt ze voor de toekomst? Ik heb het boek achter elkaar uitgelezen en was heel benieuwd naar de relatie tussen Geesje en Anna. Mooie en meeslepende roman. Een aanrader!

Dit is mijn land Dit is mijn land
Bruinders, Simon
 


"Mooi boek!"
- Elise
 
Dit boek heb ik met plezier gelezen! Het onderwerp is redelijk bekend maar de manier waarop de hoofdpersoon Abraham omgaat met de apartheid raakt je tot op het bot. Wat een liefde van vrouw en kinderen voor Abraham. Abraham die er niet meer tegen kan, al dat onrecht!! Mooi geschreven verhaal en leest goed weg. Het enige wat ik jammer vind is dat er soms grote sprongen gemaakt worden in de tijd. Dit boek is het waard om gelezen te worden!

Bekentenissen Bekentenissen
Wolfe, Suzanne
 


"Bekentenissen"
- Wijland
 
Elke zin in dit boek is prachtig. De schoonheid van de zinnen spat van het boek af! Het verhaal gaat over Augustinus die samenleeft met zijn concubine en een prachtige zoon krijgen. In Noord-Afrika en Italië ontmoeten en verliezen ze veel mensen. Waar veel liefde voor is. Maar als Augustinus hogerop kan komen in zijn werk is dat onmogelijk door zijn samenleven met zijn concubine. Zij neemt een beslissing die voor iedereen hartverscheurend is. Ook voor de lezer…. Wat een liefde voor elkaar en de mensen om hun heen. Dit boek is echt een absolute aanrader!

Een tijd om te oogsten Een tijd om te oogsten
Jordan, Hillary
 


"Een tijd om te oogsten"
- Elise
 
Dit boek blijft me dwars door alle andere boeken die ik erna gelezen heb bij! Een gezin met gaat wonen in een oude boerderij in de VS, schoonvader woont erbij in en later komt de zwager er ook bij wonen. Het hoofd van het gezin is pachter. Verschil tussen blanken en zwarten is enorm. Zo moeten zwarten door de achterdeur naar binnen of niet als bijrijder voorin de auto zitten. De vernedering voor de zwarten wordt zo voelbaar beschreven dat het je raakt. De liefde van Laura voor de zwarten is warm. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen ik-persoon maar dat leest heel prettig en zorgt ervoor dat je situaties van alle kanten leest en dat levert soms verrassende ontknopingen op. Ik hoop dat er een vervolg komt!

Theofilus Theofilus
Singer, Randy
 


"Theofilus"
- Elise
 
De roman Theofilus is een prachtige roman, het leest heerlijk en het wordt zo beschreven dat je alles voor je ziet. Het speelt zich af in Rome in de tijd dat Jezus op aarde leefde. Waar je soms beter je mond kunt houden, doet hij dat niet tegen een belangrijke klasgenoot, waardoor de groep hem een gruwelijk lesje leert. Hij gaat naar Griekenland om daar door te studeren en komt weer terug naar Rome. Rome heeft een keizer die steeds weer opgevolgd wordt door een nog gruwelijker keizer. Dan gaat hij met Pilatus naar Jeruzalem waar Jezus veel volgelingen kent. Jezus wordt berecht en Theofilus stelt voor om een misdadiger of Jezus vrij te laten. Het volk wil vrijheid voor de misdadiger en Jezus sterft aan het kruis. Theofilus blijft van zijn aandeel hierin, zijn leven lang last van hebben. Hij werkt inmiddels in Rome als advocaat en helpt veel mensen. Soms in overleg met zijn vroegere leermeester Seneca. Hij is getrouwd met een vroegere Vestaalse en zij krijgen een zoon. Zijn zoon en vrouw staan positief tegenover Paulus. Paulus, volgeling van Jezus vraagt hem om hulp. Dit boek is een aanrader, je hebt het zo uit!

De onvergetelijke reis van August King De onvergetelijke reis van August King
Ehle, John
 


"Knap boek"
- Jeanne Anna
 
Een knap geschreven en apart boek dat je beleeft door de ogen en gedachten van de hoofdpersoon: August King. Knap geschreven, omdat dit boek van 247 pagina’s gaat over twee dagen in het leven van August en je toch veel leert over August en over de tijd waarin hij leefde. Apart vanwege de soms warrige inzichten en gedachten van August. De weggelopen slavin speelt ook een grote rol, mede omdat zij maakt dat August anders over zichzelf gaat denken.

Ik ben allochtoon Ik ben allochtoon
Koster, Koert
 


"Een topboek dat je gelezen moet hebben."
- Sherry Masters
 
De auteur heeft zich goed verdiept in de actualiteiten. Allochtonen en vreemdelingen hebben het nieuws de afgelopen tijd gedomineerd. Met name het nieuws over het vluchtelingenkindje dat verdronk haalde de krantenkoppen. Zoals we van de auteur gewend zijn, vinden we aan het eind van ieder hoofdstuk vragen ter overdenking en bespreking. Leuk dat er in het boek ook songteksten en gedichten voorbij komen. Zo vind ik het lied van Michael Jackson – ‘We are the world’ – erg passend bij dit boek. Ik ben zeker niet verrast dat dit een goed boek is. Eerder las ik zijn boek ‘Geef mij je Angst’. Maar nadat ik ‘Ik ben allochtoon’ gelezen had, kwam het volgende in mij op: “Een ieder zal zich verbonden voelen met dit boek, ongeacht zijn religie of afkomst. Dit boek gaat over menselijkheid.” Koster vertelt over diverse profeten uit de Bijbel die ook vreemdelingen waren. Onder andere Abraham, Petrus, David e.a. komen hier aan bod. Dit zei David als vreemdeling (Psalm 39): “Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren (Ps. 39:13, NBV)” De auteur brengt een ode aan de vreemdelingen (allochtonen) in ons land. Met dit boek heeft hij een boodschap voor ons: de auteur is allochtoon, Abraham was allochtoon, David was een allochtoon, Jezus was een allochtoon en ik ben ook allochtoon. Kortom: wij zijn allemaal allochtonen ongeacht ons afkomst. Dat wil zeggen: we zijn passanten met een tijdelijk verblijf op aarde. Dit boek lees je niet, maar dit boek voel je. Koster heeft ons nogmaals betoverd met een goed spiritueel topboek dat je gelezen moet hebben.

Terug naar huis Terug naar huis
Wiseman
 


"Terug naar huis"
- Msrienne Feijtel
 
Een heel mooi en ontroerend boek wat me zeer geraakt heeft. Hoe Lillian de weg naar het geloof vindt, bijzonder en hoe ze uiteindelijk ook de ware tegenkomt en daar mee trouwt. En dat haar moeder terugkeert naar haar geboorteplaats bij de Amish.

Schimmenspel Schimmenspel
Poland, Marguerite
 


"Prachtig boek"
- Jeanne Anna
 
De proloog moest ik twee keer lezen vanwege het aantreden van zo ongeveer alle belangrijke personages. Toen ik deze hobbel eenmaal had genomen, ontrolde zich een prachtig boek met bijzondere hoofdpersonen. Het verhaal speelt rond 1890 met een missionaris in Zuid-Afrika in de hoofdrol. Aan de orde komen: roeping, heidense gebruiken, het christelijk geloof, oorlog en liefde. Zelden las ik zo’n briljante beschrijving van de omgeving. Al lezend ben je zelf in Afrika. Ik ben onder de indruk van het verhaal en de schrijfstijl.


De onvergetelijke reis van August King De onvergetelijke reis van August King
Ehle, John
 


"Een sprookje!"
- Elise
 
De onvergetelijke reis van August King August King is een boer uit North Carolina. Hij heeft al vroeg zijn vrouw verloren en al eerder hun kindje. Zijn vrouw en een buurman vonden elkaar heel leuk. Dat maakte August eenzaam. Hij heeft inkopen gedaan op de markt. Wanneer hij begint aan de lange tocht naar huis blijkt dat Annalees, een zwarte slavin is gevlucht. Als je haar vindt is de beloning een paard. August komt haar tegen maar helpt haar niet en daar heeft hij spijt van. Later helpt hij haar wel en verstopt haar ter bescherming in zijn kar. Terwijl een zwarte slavin helpen in die tijd heel gevaarlijk was. Ze bereiken na een lange reis zijn huis. Olaf, de eigenaar van Annalees blijft zoeken naar haar. Ook in het huis van August komt hij. Maar daar blijkt ze niet te zijn. August is trots op de keuze die hij gemaakt heeft. Ik vind het een knap boek, mooi beschreven! De natuur en de reis kon je haast voelen en meemaken. Wat mij treft is de beschrijving van de gedachten van August. Die namen mij helemaal mee in het verhaal.

Nachtmotet Nachtmotet
Kok, Arie
 


"Gevoelige roman."
- Elise
 
Nachtmotet De voorkant en een zin op de achterkant van het boek spreken mij erg aan. “Gevoelige roman over eenzaamheid en de kracht van muziek.” Dit klopt helemaal! Het boek gaat over een man van bijna 100 jaar die komt wonen in een tehuis voor ouderen. Hij speelt vaak ’s nachts op zijn piano. De bewoners willen daar van af maar niemand spreekt hem daarover aan. Ze laten zijn buurvrouw, waar hij een goede klik mee heeft naar hem toe gaan voor een gesprek. Uiteindelijk gaat ze naar hem toe. Hij vertelt voor het eerst zijn verhaal. Dat vindt hij moeilijk. Zij luistert. D.m.v. muziek snappen zij elkaar goed. Het einde overviel me. Had ik niet verwacht. Het raakte me om te lezen hoe alleen de oude man was en hoe dichtbij zijn buurvrouw mocht komen! Een prachtige roman!

Tranen in de hemel rouwverwerking in eeu Tranen in de hemel rouwverwerking in eeu
Koster, Koert
 


"'Boek voor ieder huis'"
- Louise Merbis
 
‘Tranen in de hemel’ van Koert Koster beschrijft lijden, rouw en loslaten vanuit zijn visie. Hij maakt dat wat hij gehoord, gezien en meegemaakt heeft helder met behulp van Bijbelteksten. Zo geeft hij uitleg over verdriet, rouwverwerking en loslaten. Dit boek zou in ieder huis gelezen kunnen worden. Iedereen krijgt namelijk zijn stukje verdriet en rouw te dragen. Het verwerken en loslaten wordt inzichtelijk na het lezen van ‘Tranen in de hemel’. Je mag op aarde verwerken wat je kunt. God vraagt niet meer van je. De bemoediging in dit boek spreekt hieruit dat wanneer je naar de hemel mag gaan, daar onze liefdevolle Vader op ons wacht en ons inzicht geeft. Daar mag je verdriet- en rouwverwerking zijn. Dan wist God de laatste tranen van de wangen. Wat een prachtig en bemoedigend vooruitzicht! Maakt het het leven lichter en zonniger? ‘Tranen in de hemel’ is niet aan te bevelen voor degenen die denken alleen voorspoed in het leven te kennen. Ik wil Koert Koster hartelijk bedanken voor deze prachtige verwoording van lijden, verdriet, verwerking, rouw en het loslaten daarvan door de Bijbel gezien.

Het grote voorleesboek van Sofie Het grote voorleesboek van Sofie
Brinke, Annemarie ten; Weerd, Willemijn
 


"Prettig voorleesboek!!"
- Elise
 
Het boek is mooi geschreven en leest lekker voor! De verhaaltjes zijn gezellig en niet heel spannend, daardoor is het geschikt om voor het slapen gaan voor te lezen. Door de korte verhaaltjes heb je de neiging om door te lezen. De illustratie zijn eenvoudig maar mooi!!

Goede dagen Goede dagen
Warmels, Helga
 


"BIjzonder verhaal"
- Elise
 
Het is een tijdje geleden dat ik dit boek gelezen heb. Het boek bleef steeds in mijn gedachten vandaar dat ik er graag iets over kwijt wil. Een echtpaar waarvan de vrouw dementerende is gaan een week op een groepsvakantie in Nederland. De groep bestaat uit echtparen waar van een partner dementerende is. Ze maken wat uitstapjes. Er ontstaan bijzondere contacten tijdens de vakantie. Arthur, de hoofdpersoon, krijgt te maken met elke dag een beetje afscheid nemen van z’n eigen vrouw Dieneke. Wat ik heel knap vind in dit boek is hoe de schrijver de reacties van de omgeving, de bewegingen en gezichtsuitdrukkingen van de dementeren, hoe de verzorging reageert maar ook de gedachten van de hoofdpersoon beschrijft. Zo echt!! (Echt zoals ik in mijn werk ook meegemaakt heb.) Het verhaal kan waargebeurd zijn en er zitten ook plotselinge spannende momenten in!!

Schimmenspel Schimmenspel
Poland, Marguerite
 


"Schitterend!"
- Elise
 
Dit boek is, ik weet gewoon niet hoe ik het goed kan uitdrukken, het is SCHITTEREND!! Het verhaal wordt beschreven in hele mooie zinnen. Een genot om te lezen! Het boek blijft je niet alleen verrassen door de onderwerpen als schimmen, oorlog, liefde, dood. Maar vooral ook door de manier waarop de schrijfster hier mee om gaat. Walter een anglicaanse priester betrekt een missiepost in de Oostkaap. Daar leert hij de missiepriester Charles Farborough, en zijn gezin, de Xhosa bevolking , de dorpsgenoten en de adembenemende natuur kennen. Hij voelt zich erg aangetrokken tot de dochter van de missiepriester. Walter wordt uitgezonden naar een missiepost een heel eind verderop. Waar hij met zijn paard Boggis heen gaat. Die missiepost was helemaal ‘dood’ maar is weer tot leven gekomen. Toch bleef Walter onrustig in zijn hart en besloot weer naar Engeland te gaan. Maar zo makkelijk gaat dat niet...

En Rachel huilde En Rachel huilde
Innes, Brett Michael
 


"Prachtig geschreven verhaal."
- Elisabeth
 
Dit boek gaat over Rachel uit Mozambiek . In het jaar 2014. Ze is zwanger en kan geen baan vinden als verpleegster om zichzelf en het kindje te onderhouden. Ze gaat werken in Johannesburg, in de huishouding bij de familie Jordaan; man, vrouw en hond. Haar dochtertje Maija wordt daar geboren en gaat uiteindelijk ook naar school. Elk half jaar moet Rachel haar werkvergunning verlengen wat elke keer weer een zeer vernederende situatie is. Ze krijgt die vergunning steeds en spaart geld voor haar ouders in Mozambiek zodat zij ook kunnen leven. Michelle en Chris Jordaan zijn al jaren bezig om kinderen te krijgen en dat roept de nodige spanning op tussen het stel. Ze hebben beide een goede baan en ze storten zich daarop. Michelle past een keer op Maija omdat Rachel haar werkvergunning weer gaat verlengen. Maar dit gaat niet goed. De haat en verdriet die daar uit voortkomt is heel verdrietig. Michelle en Rachel draaien wat om elkaar heen beiden met een groot verdriet. De laatste actie van Rachel t.o.v. Michelle is heel liefdevol. Dit is een boek wat je snel uitleest. Het is ontroerend, moedig maar ook heel heftig.
 
 
 

Bestellen, betalen en levering

Bestelt u op werkdagen voor 16:00 uur? Dan ontvangt u uw bestelling meestal al de volgende dag. Betalen via onze website kan eenvoudig en veilig via iDEAL en PayPal.

- Gratis bezorging in Gouda
- Lage verzendkosten
- Levering aan kerken
- Levering aan scholen
- Levering aan bedrijven

In onze boekhandel kunt u betalen met de volgende cadeaubonnen:

Smit Cadeaubon, VVV Cadeaubon, Nederlandse Boekenbon en Nationale EntertainmentCard.

Algemene voorwaarden

Klantenservice

Wij helpen u graag op werkdagen van 9.00 tot en met 17.00 uur. U kunt ons bereiken via ons telefoonnummer (0182) 51 66 13 en via info@boekhandelsmit.nl.

Boekhandel Smit Twitter
Boekhandel Smit Facebook
Boekhandel Smit Scoop.it
Boekhandel Smit YouTube
Boekhandel Smit Nieuwsbrief

Over Boekhandel Smit

Al vanaf 1939 bevindt Boekhandel Smit zich op de Korte Tiendeweg 19 in Gouda. In het mooie historische centrum, dichtbij de Sint-Janskerk. Een mooier plekje kunnen we ons niet wensen! Vanwege ons specialisme in Bijbels, liedboeken, theologie, christelijke boeken en (klassieke) muziek, weten veel mensen uit regio Gouda en omstreken ons te vinden. Uniek in onze boekhandel is de ruime collectie Paperblanks, mooi vormgegeven notitieboekjes en agenda's.

Wanneer u Gouda bezoekt bent u hartelijk welkom in onze sfeervolle boekhandel!